''

Ngày 07 tháng 07 năm 2022

 » Giới thiệu

Giới thiệu

Cập nhật lúc : 00:00 16/06/2012  

Giới thiệu Trung tâm
Trung tâm GDNN - GDTX huyện Phong Điền được thành lập theo Quyết định số 1604/QĐ-UBND ngày 11/7/2016 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về việc sáp nhập Trung tâm Dạy nghề huyện Phong Điền, Trung tâm Giáo dục thường xuyên huyện Phong Điền, Trung tâm Kỹ thuật tổng hợp - Hướng nghiệp huyện Phong Điền và Trung tâm Kỹ thuật tổng hợp - Hướng nghiệp Ngũ Điền thành Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên huyện Phong Điền.

Tổng biên chế đội ngũ có mặt tại thời điểm sáp nhập là 58 người, gồm: Biên chế từ 03 đơn vị do Sở GD&ĐT quản lý chuyển đến 47 người (trong đó: Viên chức: 42 người,  05 hợp đồng theo NĐ68/2000/NĐ-CP); biên chế của Trung tâm Dạy nghề huyện chuyển đến 10 người; biên chế từ Phòng Giáo dục và Đào tạo chuyển đến  01 người.

Trung tâm có 03 cơ sở làm việc với tổng diện tích 20.199 m2 (Cơ sở chính tại số 52, đường Văn Lang, tổ dân phố Khánh Mỹ, thị trấn Phong Điền; cơ sở 2 tại tổ dân phố Trạch Thượng 2, thị trấn Phong Điền; cơ sở 3 tại thôn 1, xã Điền Hải).

Trung tâm GDNN- GDTX huyện Phong Điền là đơn vị sự nghiệp công lập có chức năng đào tạo nghề, giáo dục thường xuyên, hướng nghiệp và giới thiệu việc làm. Kế tục và phát huy truyền thống của 04 trung tâm trước đây, được sự chỉ đạo sâu sát, kịp thời của Ban Thường vụ Huyện uỷ, UBND huyện; sự quan tâm chỉ đạo về chuyên môn của Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Phòng Giáo dục chuyên nghiệp - Giáo dục thường xuyên Sở Giáo dục và Đào tạo, Phòng Dạy nghề Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; sự phối hợp chặt chẽ của các cơ quan, ban ngành, đoàn thể cấp huyện, các xã và thị trấn, của các trường THCS, THPT… toàn thể viên chức trong Trung tâm sẽ chung sức, đồng lòng, đoàn kết, thống nhất, huy động và phát huy tối đa sức mạnh tổng hợp của các nguồn lực, khắc phục khó khăn, vượt qua thử thách, đưa Trung tâm vững bước đi lên.

Số lượt xem : 16980