''

Ngày 02 tháng 06 năm 2020

Tin tức & sự kiện

Đại hội Đảng bộ Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên huyện Phong Điền lần thứ I, nhiệm kỳ 2020-2025

Đại hội Đảng bộ Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên huyện Phong Điền lần thứ I, nhiệm kỳ 2020-2025

Thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Chỉ thị số 38-CT/TU, ngày 18/7/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; căn cứ Hướng dẫn số 18-HD/HU, ngày 10/9/2019 của Ban Thường vụ Huyện ủy về đại hội các tổ chức cơ sở đảng tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020-2025, được sự đồng ý của Ban Thường vụ Huyện ủy, Đại hội Đảng bộ Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên huyện Phong Điền lần thứ I, nhiệm kỳ 2020-2025 đã được tổ chức ngày 08 tháng 5 năm 2020 tại hội trường cơ sở 1 của Trung tâm (Phiên trù bị lúc 08 giờ, phiên chính thức lúc 13 giờ).

Xem thêm

Các loại văn bản