''

Ngày 18 tháng 07 năm 2018

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

Các loại văn bản

Tiến độ xử lý công văn

    Tiến độ xử lý công văn

    Stt Ngày gửi/nhận Nơi ban hành Nội dung tóm tắt Cơ quan/người xử lý Hạn xử lý Loại công văn Tiến độ xử lý 1 28/02/2018 Sở LĐTB&XH  Kế hoạch xây dựng định mức kinh tế kỹ thuật, đơn giá sản phẩm và dịch vụi giáo dục nghề nghiệp tỉnh thừa thiên huế năm 2018 Chị Gấm + Anh Mạnh 30/03/2018 Công văn đến Quá hạn 2 18/4/2018 Sở LĐTB&XH  Về việc xây dựng quy trình, định mức kinh tế kỹ thuật, đơn giá sản phẩm, dịch vụ GDNN C. Gấm, A.Tuấn, A.Mạnh 10/5/2018 Công ... Xem thêm