''

Ngày 07 tháng 07 năm 2022

Tin tức & sự kiện

Đại hội Chi bộ Giáo dục thường xuyên - Giáo vụ lần thứ II, nhiệm kỳ 2022-2025

Đại hội Chi bộ Giáo dục thường xuyên - Giáo vụ lần thứ II, nhiệm kỳ 2022-2025

Thực hiện Hướng dẫn số 04-KH/ĐU ngày 02 tháng 3 năm 2022 của Đảng ủy Trung tâm GDNN-GDTX huyện Phong Điền về việc tổ chức đại hội các chi bộ trực thuộc lần thứ II, nhiệm kỳ 2022-2025, được sự đồng ý của Đảng ủy Trung tâm, Đại hội Chi bộ Giáo dục thường xuyên – Giáo vụ lần thứ II, nhiệm kỳ 2022-2025 đã được tổ chức vào lúc 08 giờ, ngày 10 tháng 6 năm 2022 tại Hội trường cơ sở 1 của Trung tâm.

Xem thêm

Các loại văn bản