''

Ngày 19 tháng 11 năm 2018

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

Tin tức & sự kiện

HOẠT ĐỘNG CỦA TRUNG TÂM GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP – GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN HUYỆN PHONG ĐIỀN SAU HAI NĂM SÁP NHẬP.

HOẠT ĐỘNG CỦA TRUNG TÂM GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP – GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN HUYỆN PHONG ĐIỀN SAU HAI NĂM SÁP NHẬP.

Trung tâm GDNN - GDTX huyện Phong Điền được thành lập theo Quyết định số 1604/QĐ-UBND ngày 11/7/2016 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về việc sáp nhập Trung tâm Dạy nghề huyện Phong Điền, Trung tâm Giáo dục thường xuyên huyện Phong Điền, Trung tâm Kỹ thuật tổng hợp - Hướng nghiệp huyện Phong Điền và Trung tâm Kỹ thuật tổng hợp - Hướng nghiệp Ngũ Điền thành Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên huyện Phong Điền. Trung tâm GDNN- GDTX huyện Phong Điền là đơn vị sự nghiệp công lập có chức năng đào tạo nghề, giáo dục thường xuyên, hướng nghiệp và giới thiệu việc làm.

Xem thêm

Các loại văn bản

Tiến độ xử lý công văn

    Tiến độ xử lý công văn

    Stt Số ký hiệu CV Nội dung tóm tắt Cơ quan/người xử lý Hạn xử lý Tiến độ xử lý 1 117    /SGDĐT-CTTT-CTHSSV V/v tăng cường công tác phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và vi phạm pháp luật về chống người thi hành công vụ. thầy Dũng, cô Thoa bc Đầu và cuối năm Đang xử lý 2 16/KH-UBND Kế hoạch Công tác văn thư, lưu trữ năm 2018 Chị Trinh báo cáo cuối năm 2018 17/01/2018 Đang xử lý 3 48/KH-UBND Kế hoạch Phổ biến, giáo dục pháp ... Xem thêm